20 Şubat 2018 06:23:25
Sivasspor Taraftar Derneği Logo
Başlığı Görüntüle
 Başlığı Yazdır
 Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun..
RECEP_YUKSEL
sivasspor.web.tr/images/tamazan_bayrami.jpg

RAMAZAN BAYRAMIBayram bir sevinç ve neşe günüdür. Yüce duyguların coştuğu, sevgi ve saygı, hislerinin mü'minler arasında alabildiğine canlandığı güzel günlerden biridir. O günde yardımlaşma ve kaynaşma son sınırına varır.


Bayram insanları kaynaştırıp biraraya getiren en güzel vesilelerden biridir. Öyle ki, bayramda şahlanan yardımlaşma ve hediyeleşme ruhu yalnızca hayatta olanlara bağlı kalmaz, dünyadan gidip kabirlerinde bir Fatiha bekleyenlere kadar uzanır. Onların bu dileğini yerine getirmek için mü'minler bayramda kabirleri ziyaret ederler; ruhlarına Kur'ân'lar, Fatihalar ve dualar okuyarak onları da sevindirirler.Ramazan Bayramının mü'minler arasında ayrı bir yeri vardır.


Çünkü Ramazan Bayramı, hergün tutulan orucun iftar vaktindeki sevinci gibi, tutulan bir aylık orucun toplu bir iftar sevincini ifade eder. Bir ay gibi uzun bir süreyle, özellikle Ramazan'ın yaz mevsimine denk geldiğinde sıcak günlerde nefislerine oruç tutturan mü'minler, sabır imtihanını vererek manevi sorumluluktan kurtulmanın sevincini Ramazan Bayramında yaşama imkânına kavuşurlar.


Ramazan ve Kurban bayramları Hicretin 2. yılından İtibaren kutlanmaya başlanmıştır. Ramazan orucu da ilk defa bu yıl farz kılınmış, bu ayı oruçla geçiren rnü'minler sonraki ayın (şevval) ilk üç gününü bayram olarak kutlamışlardır. Bu sebeple bu bayrama Ramazan Bayramı denmiştir.

"Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır"(1) mealindeki hadise dayanarak Ramazan ve Kurban bayramları bayram namazlarının kılınmasıyla başlar.


Hz. Peygamber, "Arefe günü, kurban günü ve teşrik günleri biz Müslümanların bayramıdır. Bu günler yeme içme günleridir"(2) buyurmuştur.


Ramazan Bayramım da bu manada bir gün olarak kabul etmiş ve bu bayramı Ramazan orucunun iftar günü olarak nitelendirmiştir.(3) Bu sır içindir ki, Ramazan ve Kurban Bayramlarında oruç tutmak haram kılınmıştır. Bir gün önce oruç bozmak haramken, bir gün sonra oruç tutmanın haram olması, mü'minlerin düşünce ve duygu dünyasında nimetlerin gerçek Sahibini hatırlatan en etkili bir sebeptir.


Herkes bir gün önce kimin emrine uyarak oruç tutuyorsa, bugün de Onun rızasına uyarak orucunu açar. Ve Onun gerçek nimet Sahibi olduğunu hakkıyla idrak ederek, gerçek bir şükre yol bulur.


Bayram bir aylık orucun toplu bir iftarı olduğu için, günlük iftarların sünnet türünden âdabı bayramda da yerine getirilir. Nitekim orucunu tatlı bir şeyle açmayı adet edinen Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam, Ramazan Bayramına da tatlı yiyerek başlarlardı. Bayram sabahında hurma gibi bir tatlı ile bir aylık oruçlarını açmadan evlerinden ayrılmazlardı. (4)


Her vesile ile bizleri ibadete ve ahiret amellerine teşvik buyuran Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam, yılın iki bayram gecesinde kalkıp ibadet etmeyi tavsiye ederlerdi. Bu gecelerde uyanık bulunmanın, kalbin uyanıklığına vesile olduğunu bildirirlerdi. Bunu bir hadis-i şeriflerinde şöyle ifade etmişlerdi:"Sevabını Allah'tan umarak iki bayram gecesinde kalkıp ibadet eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez." (5)


Bayramlar saadet asrında da bambaşka bir hava ve neş'e içinde yaşanırdı. Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bayram sabahında namazgaha çıkardı. Peygamber hanımlarının da, diğer hanımlar ve kızlarla birlikte namazgaha çıkması istenirdi. Kadınlar cemaatin arka tarafında yer alırlardı.(6) Kılınan bayram namazından sonra Peygamberimizin Aleyhissalâtü Vesselam cemaate hitaben bir hutbe okuduğunu anlatan îbni Mes'ud (r.a.) devamla şöyle der:


"Resuîullah Aleyhissaiâtü Vesselam üzerine şehadet ederim ki, o namazı hutbeden önce kıldı. Sonra hutbe okudu. Daha sonra kadınlara işittiremediğini düşünüp onların yanına geldi. Onlara hatırlatmalarda bulundu, öğüt verdi ve sadaka vermelerini emretti.


Bilal de elbiselerini açmış, vermelerini işaret etmekte idi. Kadınlar yüzük, halka ve diğer kıymetleri şeyleri atmaya başladılar." (7)


Bu hadiseyi anlatan sahabilerden biri, "Kadınların bu verdikleri Ramazan Bayramı zekatı mı idî?" sualine şöyle cevap verdi: "Hayır, lakin o vakit verdikleri bir sadaka idi. Kadınlar yüzüklerini atıyor ve atıyorlardı."(8)


Aynı olaya işaret eden Ebu Saidi'l-Hudri de (r.a.) bayram gününde en çok sadaka verenlerin kadınlar olduğunu anlatır.


Ramazan Bayramı, bağışlanmış olmanın bir sevinç işaretidir. Bu bağışlanma müjdesini insanlara melekler veriyor.


Sa'd bin Evs el-Ensârî anlatıyor: Resulullah Sallal-lahü Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur.
Ramazan Bayramı sabahı melekler yollara dökülür ve şöyle seslenirler:"Ey Müslümanlar topluluğu! Keremi bol olan Rabbinizin rahmetine koşunuz. O, bol iyilik ve ihsanda bulunur. Sonra onlara bol bol mükâfatlar verilir. Siz gece ibadet etmekle emrolundunuz ve emri yerine getirdiniz. Gündüz oruç tutmakla emrolundunuz, orucu tuttunuz ve Rabbinize itaat ediniz, mükâfatınızı alınız.


"Bayram namazını kıldıktan sonra bir münadi şöyle seslenir:"Dikkat ediniz, müjde size! Rabbiniz sizi bağışladı, evlerinize doğru yola ermiş olarak dönünüz. Bayram günü mükâfat günüdür. Bugün semâ âleminde mükâfat günü olarak ilan edilir."(9)


Bayram günleri sevinç günleri olduğu için, bu sevincin açıkça gösterilmesine vesile olacak meşru oyun ve eğlencelere de müsaade edilmiştir. Bu hususta Müslim'de ayrı bir bab ayrılmış ve misaller verilmiştir. Bunlardan birinde Hazret-i Âişe (r.a.) şöyle anlatır:


"Bir grup Habeşli, bir bayram günü mızrak ve kalkanlarıyla gösteriler yaparken rakseder gibi oynuyorlardı. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam beni çağırdı. Başımı onun omuzuna dayadım. Bu vaziyette onların harp oyununa bakmaya başladık. Ta onlara bakmaktan ilk vaz geçen ben oluncaya kadar."(10)


Ancak bayramdaki sevincin gaflete dönüşecek kadar taşkınlığa varmaması lazımdır. Eğlence meşru dairede olmalı ve günah unsurlarını taşımamalıdır. Esasen bayram Allah'ın bize verdiği İlahi bir ziyafettir. Bu bakımdan, bayram gününde en çok Allah'ı hatırlayıp şükretmeye ihtiyacımız vardır. Zaman şeridi içinde bayram yeni bir değişimin başı, bir dönüm noktası ve bir muhasebe vaktidir. Ömürden bir yılın daha geçip gittiğini, kabir alemine doğru bir adım daha yaklaşıldığını hatırlatan vesilelerden biridir.


"Bunun içindir ki, bayramlarda gaflet istila edip gayr-i meşru daireye sapmamak için, rivayetlerde zikrullaha (Allah'ı zikretmeye) ve şükre azim tergibat (büyük teşvikler) vardır. Ta ki, bayramlarda o sevinç ve sürür nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir,, gafleti kaçırır." (11)


Nitekim büyük cemaatler halinde kılınan bayram namazları esnasında getirilen tekbirler, gafletin giderilmesine ve şükür vazifesinin yerine getirilmesine en büyük bir vesiledir. Sadece bir ülke halkının değil, yeryüzünde sayısı milyarlara varan Müslümanların hep beraber aynı anda tekbir getirdiklerini hayal ettiğimizde, karşımıza çıkan muhteşem tablo, bayramlarımızı kâinat çapında bir manaya kavuşturur. O anda adeta yeryüzü tek bir ağız olur, tekbir getirip namaz kılar gibi bir hale bürünür. Misâl âleminde birleşen o seslerin bir anda yeryüzünden yükselişi, adeta muhteşem bir koro halinde dünyamızın göklere doğru tevhidi haykırmasıdır.


Bu muhteşem manaların yaşandığı bayram günlerinde küçük meselelerden çıkan kırgınlıkların, dargınlıkların ne önemi olabilir? Onun için bayramda her mü'minin kardeşleriyle kardeşlik sözleşmesini yenilemesi, kuvvetlendirmesi, fakirlerin yardımına koşması, çocuklarını sevindirmesi lazımdır ki, o manalar yaşanan hayata geçsin.Bayramların asıl süsü ve zineti tekbirlerdir. Getirilen her tekbir ruh ve gönüllerde manevi coşkuyu ve heyecanı canlandırır. Kulu, Rabbinin azameti karşısında yüce duygulara taşır.


Ebû Hüreyre anlatıyor:Resulullah Resulullah Sallallahü Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:“Bayramınızı tekbir getirmek suretiyle süsleyiniz.” (12)Bayramlara sünnet çerçevesinde hazırlanmak bu âdeti de ibadet haline getirir, bu sevinç günlerini biri iman şuuru içinde geçirmeyi temin eder.Bunun için sünnette yer aldığı gibi bayrama önceden hazırlanmak, temiz ve güzel elbiseleri giymek, gusletmek, misvak kullanmak veya dişleri fırçalamak, güzel kokular sürünmek, güler yüzlü olmak, namazdan önce Ramazan Bayramında hurma vb. tatlı bir şey yemek bugünlerimize ayrı bir mana kazandırır.Asıl itibariyle fıtır sadakası olarak bildiğimiz fitre de bayram günü verilir. Ramazan ayı içinde verilmemişse fitrenin de o gün verilmesi gerekir. Zaten Ramazan Bayramının hadislerde geçen adı "İydü'I-fıtr", yani Fıtr Bayramı demektir. Yaratılışın gereği olan kulluk görevleri yapıldığı için bu adı almıştır.


Bayramların en güzel şekli tanısın tanımasın mü'minlerin tokalaşarak, kucaklaşarak birbirleriyle bayramlaşması, bayramlarını kutlaması ve tebrikleşmesidir. Saadet Asrında Sahabiler birbirleriyle "Bârekâllâhü lenâ ve leküm" diyerek bayramlaşılardı, yani "Allah bizden de, sizden de kabul etsin" dedikleri rivayet edilir.(13) Bu tebrikleşme bizim dilimizde "Bayramınız mübarek olsun, bayramınızı kutlu olsun, hayırlı bayramlar" gibi sözlerle ifade edilir.
***
***
***


İSTANBUL SİVASSPOR TARAFTAR DERNEĞİ
 
https://sivasspor.web.tr
altuntas58
a.imageshack.us/img835/7055/1385b382941e5b9c.gif

Ramazan bayramınızı terik eder sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu daha nice bayramlar gecirmenizi allahtan niyaz ederim
 
https://sivasspor.web.tr
puar
Bayramınız mübarek olsun arkadaslar.
İSTANBUL SİVASSPOR TARAFTAR DERNEĞİ
 
https://sivasspor.web.tr
Yigido
Ramazan Bayramimiz mübarek olsun.

Bu sene´de Allaha cok sükür tüm orucu tutdum.img901.mytextgraphics.com/marqueetextlive/2010/06/08/0eccc72b8d1635bb4321f49347d3bde3.gif
 
https://sivasspor.web.tr
omercoskun
ramazan bayramınız mübarek olsun istder ailesi
İSTANBUL SİVASSPOR TARAFTAR DERNEĞİ
 
https://sivasspor.web.tr
RECEP_YUKSEL
Dostlukların daha güvenilir olduğu,

Büyüklere saygı küçüklere sevginin olduğu,

Küslerin barıştığı dargınların kucaklaştığı,

huzurun bol sağlığın çok mutluluğun hep olduğu,

Yalanın olmadığı çalanın yok olduğu çakalın olmadığı,


Daha nice mübarek Bayramlar dileklerimle,

RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN.

Saygılarımla; Recep YÜKSEL

***
***
***


İSTANBUL SİVASSPOR TARAFTAR DERNEĞİ
 
https://sivasspor.web.tr
altuntas58
Emre-Kaan58 tarafından yazılan metin:
Ramazan Bayramimiz mübarek olsun.

Bu sene´de Allaha cok sükür tüm orucu tutdum.a.imageshack.us/img546/8575/5633a926c2d07285.gif


Aferin sana emre bu ramazanda orucunu tam tutarak ibadetini yerine getirmenle birlikte bir farzıda yerine getirmiş oluyorsun dolayısıyla çocukluktan cıkıp delikanlılığa adım atman anlamına geliyor aramıza tekrar hoş geldin genc delikanlı ramazan bayramını en güzel şekilde yaşamanı dilerim
 
https://sivasspor.web.tr
Yigido
altuntas58 tarafından yazılan metin:
Emre-Kaan58 tarafından yazılan metin:
Ramazan Bayramimiz mübarek olsun.

Bu sene´de Allaha cok sükür tüm orucu tutdum.a.imageshack.us/img546/8575/5633a926c2d07285.gif


Aferin sana emre bu ramazanda orucunu tam tutarak ibadetini yerine getirmenle birlikte bir farzıda yerine getirmiş oluyorsun dolayısıyla çocukluktan cıkıp delikanlılığa adım atman anlamına geliyor aramıza tekrar hoş geldin genc delikanlı ramazan bayramını en güzel şekilde yaşamanı dilerim


Teşekkür ederin Dayi , Bayramin mübarek olsun Bayram hatta Ramazan biile hep okula denk geliyor , Orucumu tutdum , okulada gittim bugünde Ramazan Bayrami , Ramazan Bayrami Namazini cok gitmek istedim , normelde okulum 8 yani Türkiye Saati 9 basliyordu ama baktim 9 Basliyor yaziyordu iptal oldu 9´da okulda olmam lazim yani Türkiye Saati 10´da ben Namazimi kildim , Camide , Annem´de Müdür´den izin aldi , yani Allah isimi rast getirdi , belki biraz gec kalabilirdim okula ama allahu teala isimi ras getirdi allaha cok sükür bayram namazimi´de kildim simdi saat 10 okulda olmam lazim , ben gidiyorum okula kendinize iyi bakim Tüm Müslüman Alemin Ramazan Bayramini kutlarim , Dualariniz kabul olsun , Hastalarimiz´i ziyaret edelim , Babalarimiz´i , Annelerimiz´i , Büyüklerimiz´i , en yakin Akrabalarimiz´i , Komsularimiz´i ziyaret edelim , Büyüklerimiz´in elerini öpelim bayramlasalim , kücüklerimiz´i bu mübarek Ramazan Bayraminda sevindirelim.
Düzenleyen RECEP_YUKSEL Düzenleme Tarihi: 09 Eylül 2010 13:01:30
img901.mytextgraphics.com/marqueetextlive/2010/06/08/0eccc72b8d1635bb4321f49347d3bde3.gif
 
https://sivasspor.web.tr
eroldeger
dostlar ramazan bayramınızı kutlarım tüm sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara ulaşmanızı cenabı allahtan dilerim allaha amanetolun
 
https://sivasspor.web.tr
58zarali
Cümleten hayırlı bayramlar. Hep beraber nice bayramlara
Değerli üyelerimiz forumlarımızda lütfen küçük yazı karakteri kullanmaya özen gösterelim.


i33.tinypic.com/2mzmxyx.gif
 
https://sivasspor.web.tr
Atlanılacak Forum: